سلامت آترینا

سلامت آترینا

سلامت آترینا 150 150 مگاسرو

سلامت آترینا

سلامت آترینا با ایجاد همکاری با پزشکانی توانا و ارائه خدماتی شامل: زیبایی، پوست و مو، جراحی های درمانی مختلف (از جمله ارتوپدی، گوارشی و…)َ، خدمات دندانپزشکی و چشم پزشکی می باشد. برای استفاده از خدمات این باشگاه اعضا یک کارت عضویت دریافت می‌کنند که اطلاعات فردی بر روی آن ثبت و ارسال می گردد.با انتخاب این بسته و مراجعه به سایت www.atrinaclub.com و انتخاب درگاه بانکی از تخفیف خرید اشتراک یکساله و خدمات ویژه بهره مند شوید.

هم باشگاهی عزیز 30 % از خرید خود را مهمان ما باشید.

 

خدمات مراکز
جراحی های زیبایی و جراحی های عمومی مرکز جراحی نیاوران

 

 

پوست، مو، زیبایی و لیزر

 

کلینیک زیبایی دکتر فائزه احمدی

 

کاشت مو و کاشت ابرو

 

کلینیک دکتر پورسعادت

 

 

پوست، مو، زیبایی و جراحی های زیبایی

 

بیمارستان پاستورنو

 

ت

پوست، مو، زیبایی و جراحی های زیبایی

 

کلینیک زیبایی دکتر افشان

 

کلیه اعمال درمانی (قلب و عروق، مغز و اعصاب، ارتوپدی چکاپ و…)

 

بیمارستان آپادانا

 

کلیه اعمال درمانی (قلب و عروق ، مغز و اعصاب ،ارتوپدی، چکاپ و…)

 

بیمارستان یثربی کاشان

 

مغز و اعصاب، ستون فقرات، درد و آنستزی  

کلینیک درد مهرگان

 

کلیه خدمات دندانپزشکی

 

دندانپزشکی عرفان نیایش

 

 

کلیه خدمات مرتبط به چشم پزشکی (جراحی و غیر جراحی)

 

بیمارستان چشم پزشکی بینا

 

ا

کلیه اعمال درمانی (قلب و عروق، مغز و اعصاب، ارتوپدی، چکاپ و…)

 

بیمارستان پاستور قزوین

 

کلیه اعمال زنان و زایمان ، کلیه اعمال درمانی (قلب و عروق، مغز و اعصاب، ارتوپدی، چکاپ و…)

 

بیمارستان سینا مشهد

 

 

کلیه اعمال درمانی (قلب و عروق، مغز و اعصاب، ارتوپدی، چکاپ و…)

 

 

بیمارستان جم

 

 

خدمات دندانپزشکی و کلیه اعمال درمانی (قلب و عروق، مغز و اعصاب، ارتوپدی، چکاپ و…)

 

بیمارستان بهبود تبریز

 

ارتوپدی، چکاپ و…)

 

 

بیمارستان شفاء خرم آباد

 

مغز و اعصاب و استریوتاکسی

 

 

کلیه اعمال درمانی (قلب و عروق، مغز و اعصاب، دکتر صادقی حریری

مراکز

خدم

 

Call Us

+30 0800 390 9292

E-mail

luxurylaw@movedo.eu

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.