پارس خزر

پارس خزر

پارس خزر 318 288 مگاسرو

پارس خزر

شرکت پارس خزر به عنوان یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین شرکت های ایرانی در حوزه تولید لوازم خانگی می باشد.

کارگزار عزیز 6 % از خرید خود را مهمان ما باشید.

شماره تماس آدرس نام فروشگاه شهرستان                      استان ردیف
02122860315 خیابان پاسداران روبروی خیابن گل نبی،پلاک 129 پارس خزر تهران تهران 1
02188305838 میدان فردوسی ، خیابان سپهبد قرنی پلاک 47 پارس خزر تهران تهران 2

 

 

Call Us

+30 0800 390 9292

E-mail

luxurylaw@movedo.eu

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.