پل های فلزی

تعریف ستون فلزی

تعریف ستون فلزی 770 420 مگاسرو

ستون عضوی است که معمولأ به صورت عمودی در ساختمان نصب می‌شود و یارهای کف ناشی از طبقات به وسیله تیر و شاهتیر به آن منتقل می‌گردد و سپس به…

بیشتر بخوانید

طراحی با توجه به روش مهاربندی

طراحی با توجه به روش مهاربندی 770 420 مگاسرو

تمام ساختمانها باید برای مقاومت در برابر نیروی زلزله و باد و یا دیگر نیروهای افقی صلب شوند سیستم صلب کننده باید: نیروهای جانبی را به فونداسیون منتقل کند. تغییر…

بیشتر بخوانید

سازه فولادی

سازه فولادی 770 420 مگاسرو

سازه فولادی نوعی سازه است   سازه فولادی نوعی سازه است که مصالح اصلی آن که برای تحمل نیروها و انتقال آنها به کار می‌رود از فولاد است. اتصالات به…

بیشتر بخوانید

Call Us

+30 0800 390 9292

E-mail

luxurylaw@movedo.eu

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.