سازه های پیچ و مهره ای

ورزش همگانی

ورزش همگانی 960 740 مگاسرو

این یک تست است شکل سطح مقطع ستون‌ها معمولا به مقدار و وضعیت بار وارد شده بستگی دارد. برای ساختن ستون‌های فلزی از انواع پروفیلها و ورقها استفاده می‌شود. عموما…

بیشتر بخوانید

تعریف ستون فلزی

تعریف ستون فلزی 770 420 مگاسرو

ستون عضوی است که معمولأ به صورت عمودی در ساختمان نصب می‌شود و یارهای کف ناشی از طبقات به وسیله تیر و شاهتیر به آن منتقل می‌گردد و سپس به…

بیشتر بخوانید

مشخصات مکانیکی فولاد

مشخصات مکانیکی فولاد 770 420 مگاسرو

مهمترین مشخصه مکانیکی فولاد نمودار تنش _ کرنش آن می‌باشد که از روی آن تنش تسلیم و یا تنش جاری شدن بدست می‌آید. فولاد بعنوان ماده‌ای با مشخصات خاص و…

بیشتر بخوانید

Call Us

+30 0800 390 9292

E-mail

luxurylaw@movedo.eu

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.