قوانین سایت مگاسرو

قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور 150 150 مگاسرو

‌فصل اول – تعاریف ‌ماده 1 – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،‌وظایف،‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.…

بیشتر بخوانید

قانون جرائم رایانه ای

قانون جرائم رایانه ای 150 150 مگاسرو

 بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ماده1- هرکس به…

بیشتر بخوانید

قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی 150 150 مگاسرو

باب اول – مقررات عمومی ‌مبحث اول – در کلیات ‌فصل اول – قلمرو و شمول قانون ‌ماده 1 – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله…

بیشتر بخوانید

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه 150 150 مگاسرو

الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 ق.م ) تحریك ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء…

بیشتر بخوانید

Call Us

+30 0800 390 9292

E-mail

luxurylaw@movedo.eu

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.